Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której to kluczowe warunki są określone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to suma przekracza 500 zł winna być zatwierdzona pismem.
IAMSport
Prócz tego na bazie zasady swobody umów strony umowy posiadają możliwość dołączyć następne warunki. Zazwyczaj są to odsetki, które nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać wyjątkową uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy.
źródło imp
Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna przekazuje określoną sumę gotówki (z reguły są to sumy około kilkunastu tyś zł) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę opłacić razem z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie uzyska. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi wyłącznie dostępną.