Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych

http://forums.playcomet.com
Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której to główne zasady są określone w regulacjach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej kwoty pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to kwota wykracza ponad 500 zł powinna być zatwierdzona pismem.
przeczytaj artykuł
Niezależnie od tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dołożyć następne zasady. Na ogół są to odsetki, które to uzyskuje pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać szczególną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna przekazuje ustaloną sumę pieniędzy (zwykle są to sumy rzędu kilkudziesięciu tys. złotych) a pożyczkobiorca obiecuje udzieloną pożyczkę zwrócić razem z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie posiada porządnej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie dostanie. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób jedynie dostępną.