Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W tej chwili w naszym własnym państwie stopień bezrobocia plasuje się niestety na relatywnie znacznym poziomie (aktualnie jest to blisko dwanaście proc.). Niełatwo mówić o rzetelności danych niemniej jednak możemy przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Położenie osób bezrobotnych jest o tyle trudna, że z jednej strony nie uzyskują przychodów a z 2-giej nie mogą zaciągnąć żadnego zobowiązania posiadając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług pieniężnych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.
http://podzastaw.org Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników
Będzie to z pewnością wspaniała informacja dla każdej osoby, która to nie ma zatrudnienia a występują u niej niespodziewane koszty np. potrzeba naprawy piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny typ kredytu a któregoż dostanie łączy się z szeregiem wymogów jakie pozostaje spełnić. W pierwszej kolejności wypada zakomunikować, iż tego rodzaju kredyt to standardowe zobowiązanie prezentowane na podstawie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o dochodach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy kwotę 2 tys. zł zarobku na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które to nie posiadają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu Polaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.