Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.

odkryj to
W tym momencie w naszym własnym państwie wysokość bezrobocia plasuje się niestety na stosunkowo znacznym stopniu (w tej chwili jest to blisko dwanaście proc.). Trudno mówić o wiarygodności statystyk ale jesteśmy wstanie przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja osób bezrobotnych jest o tyle ciężka, że z jednej strony nie posiadają dochodów a z drugiej nie mogą zaciągnąć żadnego kredytu posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie ujawnił się na rynku usług kredytowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych. http://podzastaw.org

Jest to na pewno świetna wiadomość dla każdej osoby, która nie ma zatrudnienia a występują u niej niespodziewane koszty np. potrzeba naprawy piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny wariant kredytu a którego otrzymanie łączy się z szeregiem wymogów które trzeba wykonać. W 1-szej kolejności należy stwierdzić, iż taki kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o przychodach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca otrzymujemy sumę 2 tys. złotych przychodu na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny też dla osób które to nie posiadają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.