Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której zasadnicze zasady są opisane w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 złotych koniecznie musi być zatwierdzona pismem. pozyczki dla zadluzonych
Pożyczki pod zastaw nieruchomości - na co zwracać szczególną uwagę przy zaciąganiu ? - brendksan’s blog
Abstrahując od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają możliwość dołączyć kolejne warunki. Przeważnie są to odsetki, które nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać szczególną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje pewną sumę pieniędzy (zwykle są to kwoty mniej więcej kilkunastu tyś złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę oddać razem z doliczonymi odsetkami za czas w którym będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie ma porządnej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi jedynie dostępną.