Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której podstawowe zasady są ustalone w regulacjach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej kwoty pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku i tej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której kwota przekracza 500 złotych powinna być zatwierdzona pismem.

Nie licząc tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dołączyć następne warunki. Przeważnie są to odsetki, które to otrzymuje pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać wyjątkową uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor przekazuje zdefiniowaną kwotę pieniędzy (przeważnie są to sumy mniej więcej kilkunastu tyś pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się udzieloną pożyczkę zwrócić razem z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie dysponował środkami finansowymi. Jest jasnym, że osoba z długami nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w banku nie zdobędzie. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ochronić zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi wyłącznie możliwą do uzyskania.